Harekete geç, menopozu geciktir!

Haftalık olarak seks yapmak menopozunuzu geciktirebilir! Bilim adamları bu alanda yeterince aktif olmamanın ‘vücudun yumurtlamayı bırakmasına neden olduğunu’ söylüyor.

Kadınlar menopoza, genellikle 40’lı veya 50’li yaşlarında ovulasyon (yumurtlama) durduğunda girerler. Zamanlamanın bir kısmı genetiğe bağlı gibi görünürken, sigara içmek gibi yaşam tarzı faktörleri de önemlidir.

Bu sene bilim dünyasında yapılan bir çalışma, vücudumuzun artık hamile kalmayacağımızı algıladığında, örneğin artık seks yapmadığı için, ovulasyonu bırakabileceği teorisini test etti. Araştırmacılar ayrıca erkek feromonlarına maruz kalmanın (örneğin erkeklerle yaşamaktan) menopozu geciktirdiği teorisini araştırmak istediler.

Araştırmacılar, ABD’de 40’lı ve 50’li yaşlarda yaşayan 2.936 kadın hakkındaki bilgileri analiz etti. Kadınlar sağlıkları, yaşam tarzları, evlerinde başka kimlerin yaşadığı ve cinsel aktiviteleri ile ilgili soruları yanıtladı. Bu hastalar 10 yıl takip edildi. Calismanin sonucunda, kadınların haftalık seks yapmaları durumunda menopoza girme olasılığının daha düşük olduğu bulundu.

Çalışmada incelenen 2.936 kadının tamamı menopoz öncesi dönemdeydi, ancak yarısı sıcak basması veya düzensiz adet gibi menopoza yaklaşmanın erken belirtilerini yaşıyordu. Kadınlara çalışmanın başlangıcında ve sonraki 10 yıl boyunca 10 takip ziyaretinde bir dizi soru soruldu.Bu sorular sunlardi:

  • Romantik bir ilişki içinde miydiler?
  • Partnerleri ile mi yaşadılar?
  • Erkeklerin veya erkek çocukların bulunduğu bir evde mi yaşıyorlardı?
  • Son 6 ayda cinsel ilişki, mastürbasyon ve cinsel dokunma dahil herhangi bir cinsel faaliyette bulundular mı ve ne sıklıkla?

Bu sorular, bir kadının yaşam alanında erkek feromonlarının varlığıyla menopozun ertelenip ertelenmeycegini ve cinsel aktivitenin menopozla bağlantılı olup olmadığına doğrudan bakmaktadir. Ayrica sonuçlar, sigara kullanımı, vücut kitle indeksi (BMI), etnik köken, eğitim seviyesi, adet dönemlerinin başladığı yaş, östrojen hormonu seviyeleri dahil bir dizi faktörü hesaba katacak şekilde duzeltildi.

Araştırmaya katılan kadınların çoğu (%78) çalışmanın başında evli veya ilişki içindeydi ve %68i partneriyle yaşıyordu. Kadınların %64’ü haftalık cinsel aktivite bildirdi. Çalışma sırasında, kadınların % 45i menopoza girdi.

Araştırmacılar, erkeklerle yaşayan kadınlar ile herhangi bir noktada menopoza girme olasılığı arasında bir bağlantı bulamadılar. Bununla birlikte, düzenli cinsel aktivite yaşadığını söyleyen kadınların menopoza girme olasılığı, ayda birden az cinsel aktivite yaşadığını söyleyen kadınlara göre daha düşüktü.

Bu sonuçları nasıl yorumlayabiliriz?

Araştırmanin sonuçları evrimsel bir çerçevede açıklanabilir. Yumurtlama sırasında, kadının bağışıklık fonksiyonu bozulur ve bu da vücudu hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Bu nedenle, cinsel aktivite eksikliğinden dolayı bir hamilelik olasılığı düşükse, o zaman vücut enerjiyi maliyetli bir sürece ayırmak istemez ve daha verimli kullanmak adına baska alanlara yönlendirir. Öte yandan, eğer bir kadın hamileliğe yol açabilecek kadar cinsel aktivitede bulunuyorsa, adet döngüsünün işlevini biraz daha uzun süre sürdürmek daha iyi olabilir.

Elbette menopozun herhangi bir davranışla engellenemeyecek bir kaçınılmazlıktır. Fakat düzenli cinsel aktivite, beden ve ruh sagliginiz icin olumludur, ayrıca menopozal geçiş doneminde yaşayabileceğiniz cinsel sorunları, partnerinizle birlikte çözmenizi saglar.

Kaynak: Arnot M, Mace R. Sexual frequency is associated with age of natural menopause: results from the Study of Women’s Health Across the Nation. R Soc Open Sci. 2020;7(1):191020. Published 2020 Jan 15. doi:10.1098/rsos.191020