Erken Menopoz ve Kısırlık

kisirlik

Doğal menopoz, bir kadının herhangi bir belirgin patolojik veya fizyolojik neden olmaksızın 12 aylık amenore yaşadıktan sonra, adet dönemlerinin kalıcı olarak kesilmesi olarak tanımlanır. Menopoz, ortaya çıkan östrojen eksikliği ve yüksek folikül uyarıcı hormon (FSH) konsantrasyonları ile birlikte tam veya tama yakın, yumurtalık tükenmesinin bir yansımasıdır. 40 yaşından önce menopoz anormal olarak kabul edilir ve primer ovaryan yetmezlik (POI) olarak adlandırılır.

Erken menopoza giren kadınların yaklaşık yüzde 75’inde yumurtalıklarda kalan fonksiyonel foliküller vardır. Histolojik ve endokrinolojik kanıtlar, uygun folikül luteinizasyonunun, bu kadınlarda yumurtlamayı ve gebeliği önleyen en yaygın patofizyolojik mekanizma olduğu sonucunu desteklemektedir

Bazı kadınlar tedavi olmaksızın gebe kalsa da, gebelik oranları çok düşüktür. Diğer seçenekler arasında oosit bağışı, embriyo bağışı ve evlat edinme ile tüp bebek- in vitro fertilizasyon (IVF) yer alır.

Ovarian rezerv, yumurtalığın fonksiyonel kabiliyetini tanımlar ve bir kadının kalan oositlerinin sayısını ve kalitesini içerir. Genel olarak, azalan yumurtalık rezervi (DOR), normal düzenli adet dönemlerine sahip olan ancak aynı yaştaki kadınlara kıyasla yumurtalık uyarımına azalmış yanıt veren bir üreme çağındaki kadını tanımlamaktadır. Bununla birlikte, DOR’un teşhisi için ölçütler üzerinde evrensel olarak mutabakat yoktur. Testler arasında folikül stimüle edici hormon (FSH), anti-Müllerian hormon (AMH), antral folikül sayısı, Inhibin B ve bir klomifen sitrat challenge testi (CCCT) sayılabilir.

IVF, erken menopoza girseniz bile başarılı bir hamilelik elde etmenize yardımcı olan bir teknolojidir. Fakat prematür ovaryan yetmezlik varsa, büyük olasılıkla gebelik şansı az olacaktır. Ancak kendi yumurtalarınız menopoz, radyasyon terapisi, kemoterapi veya başka bir hastalık olmadan önce dondurulmuşsa, bu tür yumurtalar sağlıklı bir embriyonun ortaya çıkması için iyi bir şansa sahip olacaktır.

Komplikasyonları ve belirsizlikleri önlemek için IVF teknolojisinden yardım alabilirsiniz. Yeni araştırılmakta olan dehidroepiandrosteron (DHEA) ile tedavi, yumurtalık fonksiyonunu iyileştirir, böylece daha canlı yumurtaların üretilmesine izin verir. Bu nedenle, bir bireyde IVF tedavisi başlamadan önce DHEA’nın takviye edilmesinin, yumurta ve embriyonun kalitesi ile birlikte gebelik oranlarını geliştirdiği güncel çalışmalarda ortaya konmuştur.

Erken menopoz dönemindeki kadınlarda donör yumurtaları kullanan gebeliklerin de sağlıklı sonuçlar verdiği gözlenmiştir. Donör yumurtalar, genç donörlerden alınır. Döllenme laboratuar ortamında yapılır, embriyolar rahminize yerleştirilir. İmplantasyondan önce, rahminiz, östrojen ve progesteron enjeksiyonlarıyla, embriyoyu almaya hazırlanır. Genç yumurta donörlerinden yumurta bağışı, erken menopozda görülen tipik sorunlar olan zayıf yumurta kalitesi ve az sayıda yumurta sorununu ortadan kaldırmaktadır.

Üremeye yardımcı tedavi uygulamaları ve üremeye yardımcı tedavi merkezleri hakkındaki yönetmeliğin, 18. maddde, 5. bendi uyarınca herhangi bir şekilde donör kullanılması, donör kullanılarak embriyo elde edilmesi, adaylardan alınan yumurta ve spermler ile elde edilen embriyoların başka adaylarda, aday olmayanlardan alınanlar da adaylarda kullanılması ve uygulanması yasaktır.