Menopoz her yaşta aynı değil!

Dünyanın neresinde olursanız olun, menopoz ve erken menopozun getirdiği sıkıntılar benzer. Bu nedenle bilim dünyası, bu alanda sürekli araştırmalar yapmakta. Örneğin, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan yeni bir çalışma, prematür ovaryan yetmezliği (POI) olan kadınlarda menopoz semptomlarının, doğal menopozlu kadınlara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğu sonucuna varmış.

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Hastanesi Jinekolojik Endokrinoloji polikliniğinden POI’li (ortalama yaşları 33) toplam 293 Çinli kadın, Haziran 2014 ile Ocak 2019 arasında çalışmaya alınmış. POI tanısı için kriterler, 40 yaşından küçük kadınlarda en az 4 ay boyunca adet düzeninin bozulması (seyrek olması veya hiç olmaması) ve folikül uyarıcı hormonda (FSH) 4 hafta arayla iki kez en az 25 IU/L veya daha yüksek değerler bulunması olarak kabul edilmiş.

Çin popülasyonunda yaygın olarak kullanılan bazı skorlama sistemlerine göre, POI’li kadınların %70.6’sının menopoz semptomları sergilemiş ve %32.4’ünün orta ila şiddetli menopoz semptomları olduğunu göstermiştir.

POI’li kadınlar arasında en yaygın beş menopoz semptomu duygudurum dalgalanmaları (% 73.4), uykusuzluk (% 58.7), cinsel sorunlar (% 58.7), yorgunluk (% 57.3) ve sıcak basması / terleme (% 49.5) olarak bulunmuştur.

Yazarlar, cinsel semptomların hormon terapisi ile hafifletilebileceğini, ancak tamamen tersine çevrilemeyeceğini belirterek, “POI’li kadınlarda cinsellik, genç yaş ve cinsel işlev bozukluğunun yakın ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisi göz önünde bulundurulduğunda özel ilgi gerektirir” diye belirtmişlerdir. Bu nedenle, kayganlaştırıcılar, vajinal nemlendiriciler ve danışmanlık gibi hormonal olmayan alternatifler, cinselliği iyileştirmek için hormon tedavisi ile birleştirilmelidir. Bununla birlikte, Çinli kadınlar, kültürel farklılıklar nedeniyle Batılı kadınlara kıyasla cinsel semptomlar için tıbbi yardım almaya daha az istekli olabilir ve bu nedenle semptomları olduğu anlaşılmayabilir.

Çalışma ayrıca, POI’li kadınlar arasında orta ila şiddetli ruh hali değişiklikleri (% 23.9) ve sıcak basması / terleme (% 17.1) semptomlarının olduğunu bulmuştur. Ayrıca, doğal menopozlu kadınlarla karşılaştırıldığında, POI’li kadınların yorgunluk veya uykusuzluk olasılığı yaklaşık %50 ve melankoli veya ruh hali değişimleri olasılığı üç kattan fazladır.

Erken menopozun genç kadınlar üzerindeki psikolojik etkisi muhtemelen hormon eksikliğinden çok, büyük ölçüde kısırlık tanısına ve psikososyal destek eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca kentsel alanlarda yaşamak ve kilo fazlası da, POI’li kadınlarda menopoz semptomlarıyla ilişkilendirilmiştir. Yazarlar, bu sonucun nedenini, büyük şehirlerdeki kadınlara daha fazla baskı uygulandığını, yaşamla ilgili beklentilerinin daha yüksek olduğunu ve sağlık sorunlarına daha fazla önem verdiklerini tartışmışlardır.

Bu çalışmadan çıkan sonuç bir kez daha göstermiştir ki; POI’li kadınların, doğal menopozlu kadınlara kıyasla çok daha derin menopoz semptomları gösterme olasılığı daha yüksek olduğundan, sağlık hizmeti sağlayıcılarının olası psikolojik komplikasyonların ve cinsel işlev bozukluklarının varlığını fark etmesi ve kısa vadeli rahatlatma ve kadının zihinsel ve cinsel refahında iyileşme sağlaması önemlidir. Bütüncül olarak, biyopsikososyal bir bakış açısına dayanan etkili yönetim, POI’li kadınlara semptomatoloji, özel hormon tedavisi ve uyumlu danışmanlık konusunda kapsamlı bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.

Kaynak: Huang Y, Qi T, Ma L, et al. Menopausal symptoms in women with premature ovarian insufficiency: prevalence, severity, and associated factors. Menopause. Published online January 18, 2021.