Kalp hastalığı erken menopoza mı yol açıyor?

Erken menopoz, uzun zamandır inme ve kalp krizi de dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar  ile ilişkilendirilmiştir. Yeni bir çalışma, tam tersinin de doğru olabileceğini gösteriyor: Premenopozal kalp hastalığı olan kadınların, erken yaşlarda menopoza girme ihtimalinin iki kat fazla olduğu görüldü.

35 yaşından önce kardiyovasküler hastalığı olan kadınların, 45 yaşına geldiklerinde menopoza girme riski 2 katına çıkmıştı. 40 yaşından sonra kalp hastalığı geçiren kadınların ise yaklaşık 51 yaşlarında normal bir menopozal süreç geçirme olasılığı daha yüksek olarak bulundu.

Menopoz sırasında azalmış östrojen dolaşımı damarsal yaşlanmayı tetikleyebilir ve son bulgular menopozal hormon tedavisinin  kalp hastalığı riskini azaltamayabileceğini ve hatta artırabileceğini göstermektedir. Kalp hastalıklarının risk faktörleri, kadınların doğal menopoz yaşı ile ilişkilidir. Akıllara gelen soru ise, premenopozal kalp damar hastalıklarının ürogenital sistem yaşlanmasıyla ve doğal menopozda erken yaşla da ilişkili olup olmadığıdır. Bu çalışma, bu soruya cevap arayan ilk çalışmadır.

Analiz, menopoz öncesi veya sonrası kalp hastalığı ile ilgili sorulara evet ya da hayır cevabı veren 177.750 kadından elde edilen verilerden oluşuyor. Araştırmacılar, ırk / etnik köken, vücut kitle indeksi, eğitim, hipertansiyon, sigara ve aile öyküsü gibi diğer faktörlerle ilgili anketlerden elde edilen verilerde düzeltmeler yaptılar.

Toplam 1561 (% 0,9) premenopozal kadında, ortalama 41 yaşlarında kalp hastalığı olduğu gözlendi. 45 yaşından önce menopoz riski, 35 yaşından önce ilk kardiyovasküler olay yaşayan kadınlarda premenopozal kalp hastalığı öyküsü olmayanlara göre iki kat daha yüksekti.

Bu bulgular kalp rahatsızlığı olan genç kadınların doktorlarına güçlü bir mesaj göndermelidir. Bu kadınlar, erken menopoza girme olasılığı yüksek olduğu için doktorları tarafından uyarılmalıdır, çünkü erken menopoz daha yüksek ölüm riski, Tip 2 diyabet ve osteoporoz ile ilişkilidir.

Menopozda kalp hastalıklarına neden yatkın oluruz?

Östrojen hormonu, menopoza girmemiş kadınları kalp damar hastalıklarına karşı kısmen koruyucu özelliktedir. Bu yüzden kalp krizi geçirme riski erkeklere göre kadınlarda daha düşüktür. Ancak bu risk, kadınlar menopoza girdikten 10 yıl sonra erkekler ile aynı düzeye gelir ve özellikle 70 yaş üzeri kadınlar için çok yüksektir.

Kadınlardaki kalp hastalıklarının ve kalp krizlerinin artışındaki en önemli nedenler; kadınların mesleki yaşamdaki etkinliklerinin artması ve stresli iş ortamları, sigara kullanımıdır. Sigara erkeklere göre kadınları daha çok etkiler ve östrojen hormonu üzerinde yıkıcı bir etkiye sahiptir. Kadınları kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özelliği bulunan östrojenin yıkıma uğraması, kalp sorunlara da zemin hazırlamaktadır.

Menopoz sonrası rutin taramalarınızı yaptırmanız, düzenli egzersiz yapmanız ve sigaradan kaçınmanız, kalp hastalığı riskinizi azaltacaktır.

Ayrıntılı bilgi için Menopoz ve Sağlığınız bölümümüze göz atın!